Blogia

La Màquina Enigma

Sara Reverté Saiz

Les meves sèries de televisió preferides són: Els Simpsons, Perdidos, Camera Café, Los Hombres de Paco i Anatomia de Grey. Els estils que m’agraden més són les comèdies i les serioses amb un toc romàntic.

Els Simpson és la meva sèrie preferida amb diferència, i tinc un munt d’objectes de la sèrie: carpetes, llibretes, figures, estoretes per al ratolí...

Al cinema hi vaig molt poc, però les meves pel·lis preferides són les de por. Les solo mirar amb la meva mare i la meva germana, a les quals també els agraden les pel·lícules així.

Sóc una persona una mica solitària i prou avorrida, no m’agrada sortir de nit i quedo relativament poc amb els amics. Molts dels que em coneixen diuen que soc curta de paraules, seriosa i ingènua. De petita era totalment al contrari. Sóc una de les més petites de la classe.

Encara que m’agrada fer esport, no solo trobar temps per practicar-lo, i quan tinc temps, llavors no en tinc ganes. Encara que posats a triar el bàsquet m’agrada molt.

Els videojocs m’encanten, en tinc de tot tipus i per donar i vendre. Els que he jugat més, és a dir, els meus preferits són: Los Sims (amb totes les expansions) i Rayman. Ara mateix m’agradaria tenir el GTA San Andreas, els Sims 2 i Crazy Taxi 3.

La lectura m’interessa bastant, però tinc temporades: de vegades no em desenganxo d’un llibre, i de vegades no en toco cap en molt de temps. Per acabar, dir que llegeixo la revista que es diu Conocer la Ciencia, i la recomano ja que tracta de temes molt curiosos i interessants.

Gemma Reverté

El que més m'agrada són els esports: la gimnàstica rítmica. El que també és interessant per a mi, és l'internet per a pugue chatejar i comunicar-me amb els meus amics i coneguts. M'encanta surtir de festa per la nit i no m'agrada gens estudiar, encara que ho veig com una obligació per a tenir un bon futur. Les pel·lícules i la música es un acte molt interessant ja que et transmeten cultura en les pel·lícules i imaginació en la música. La música t'ensenya a recordar, a pensar moltes vegades i a disfruta. I les pel·lícules te mostren imatges pasades o reals depen de com van succein i del gust que tu tinguis.

M'encanta esta sempre al carrer, amb els amics,... anar amb moto pel poble. I anar al cinema de tant en tant.

Vull estudiar psicologia despres de fer el batxillerat social (Itinerari B) si la meva nota de tall de selectivitat no m'arriba a la nota de psicologia faré magisteri, i si tampoc puc accedir-hi, faré un mòdul.

En el meu temps lliure no estic mai a casa, sinò que aprofito més que mai per estar amb els amics i els meus interessos.

M'agrada respectar i que hem respectin, ja que així sempre et tractaran bé.

Maria Moragrega Castellà

 

Els meus llibres preferits són: El senyor dels anells, Harry Potter, Fortalesa Digital, Codigo Da Vinci... Com es pot veure m'agraden més els llibres que tracten de fantasía o de temes que de moment en l'actualitat no estan molt ben presentats o vistos... També m'agraden molt els llibres que et donen un missatge al final, tipo com una metafora o consells que et poden servir algun dia... Els llibres de guerres i racisme m'encanten, ho trobo bastant inquietant, quan ho és (és a dir, una vegada cada 200 pàgines).

Els meus grups preferits de música són: El canto del loco, La oreja de Van Goh...

Tinc

Albert Sanchez Carles

wenas artur.mira t vaig a di les meues aficions i els meus hobbies.

kok ia et pots imagina n maradaq gens venir a clase, weno millo dit fer clase, venir esta b pk et trobes am els amics i tu pases b.

entre les meues aficions esta,en primer lloc, jugar a futbol i keda am els amics, i amigues. tambe marada estar a lordinador al msn pk aixi a la mateixa ora k parlo am els amics tamb puc askolta musica. Una altra aficio k tink es juga a la playstation i tamb a lordinador. a lordinador sempre juga al counter strike o al medal of honor

counter strike source medal of honor european assault

 

mentre k a la play acostumoa juga a jocs de futbol kom el pro evolution soccer o tamb a jocs de velocitat

pro evolution soccer

 

formula one 2006.

 

Marada tamb les pelicules daccio i d policies i aixo.ara n marqada llegir,weno n marada mes k res m fa peresa agafar i començara a llegir xr kuan lastik llegin marada jej.weno nomes et volia di aixo. espero k siguem bons a ics i k m fikes exelents eeeee.

 

Mariya Vasylchuk

Maria Moragrega Castellà

 

El que més m'agrada són els llibres de fantasía, ex: Harry Potter, El senyor dels anells... També altres llibres que amaguen continguts que actualment, no estan molt ben vistos encara, com el llibre de fortalesa digital, el codig da Vinci... I sobretot els llibres que acabats de llegir, et donen algun missatge entenedor o que et pot servir algun cop en la teva vida. Odio els llibres de guerres, terror, amor, etc.

Uns temes dels que més m'interessen són: tot el relacionat amb l'ordinador: l'Internet i els videojocs. Uns dels quals els més bons i entretinguts són: Els sims 2, Imperivm I, Imperivm II, Imperivm III, The thing, the simon the sorcerer 3D... Mes o menys podem veure que m'encanten els jocs de estrategia, lluita i planificació a l'hora de jugar. Les plataformes també m'agraden, però es fan pesades i massa repetitives quan portes un cert temps jugant-hi.

En aquestos moments eL Batxillerat que tinc planificat per estudiar és: El humanístic. M'encanta anar de viatge (sobretot fora d'Espanya), anar a la platja, passejar amb la colla, menjar gelats, jugar amb les meves mascotes, fer rabiar a la gent i sobretot PARLAR! No tinc res més a dir, bueno sí: Adèu, besets.

Andreu Reverter Canalda

Hola soc Andreu i us explicare algunes de les meves preferencies sobre la musica. La musica que mes m'agrada es el rock i els meus grups favorits son la fuga, extremoduro, boikot, obrint pas, marea.....i alguns mes. Cada dia escolto molta musica i paso moltes hores amb l'ordinador, navegant per internet o parlant amb els amics pel messenger. També m'agraden molt els esports, el que més m'agrada es el futbol.

Distribució temporal de la matèria

Programació de l'Àrea de Tecnologia per a 4rt d'ESO. Curs 06-07

Per entendre la programació de Tecnologia cal pensar que durant el curs es desenvolupen 2 crèdits a raó de 2 hores/setmana. Això fa que la divisió temporal no coincideixi exactament amb els tres trimestres que hi ha. L'esquema queda una cosa així:

Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Crèdit 1
Crèdit 2
UD 7
UD 8
UD 4
UD 5
UD 6
UD 1
UD 2
UD 3
Desdoblament: Informàtica
Desdoblament: taller
Desdoblament: ????????????
Degut a que dins la distribució de grups a les aules d'informàtica, el primer trimestre correspon a 4rt A i D, és lògic començar per les unitats didàctiques que tracten aquests temes (UD 7 i UD 8).

Criteris d'avaluació. Tecnologia 4rt ESO. Curs 06-07

Els criteris d'avaluació de la Matèria de Tecnologia de quart d'ESO, com no podria ser d'altra manera, segueixen les directrius que marca el Departament de Tecnologia del centre (consulteu els criteris del Departament de Tecnologia).
Tot i així cal especificar una mica més els criteris que s'utilitzaran per avaluar la matèria a 4rt d'ESO. Degut a que es van desenvolupant diferents tipus d'activitats durant el curs cal dir que:

---> En finalitzar cada unitat didàctica es realitzarà una petita prova escrita per tal d'avaluar el nivell de coneixements (bàsicament conceptes) que han adquirit els alumnes. En acabar el crèdit es farà la mitjana aritmètica de les proves escrites i el seu resultat representarà el 40 % de la nota del crèdit.
---> Durant el crèdit el treball de l'alumne/a, la confecció de la llibreta, l'interès per la matèria, el seu saber estar a l'aula, seran avaluats amb la nota d'actituds. Aquesta representa el 20 % de la nota del crèdit.
---> La nota que correspon als procediments representa el 40 % de la nota del crèdit i s'obté a partir de la mitjana aritmètica de les notes del treball en forma d'exercicis, projecte tecnològic, treball informàtic i altres tipus de treballs o tasques que l'alumne/a pugui realitzar durant el curs acadèmic. Per aquest motiu, com els treballs realitzats poden ser de diferents tipus, cal especificar en cada cas quins són els factors que es tindran en compte a l'hora de valorar-los.

Punts a valorar en la confecció la pàgina web

Característiques generals:
---> El tema de la pàgina web és lliure. Comuniqueu la vostra decisió al professor. Si no teniu cap proposta ell us en farà alguna.
---> Es té de poder visitar tant de fora com de dins del centre.
---> És obligatori penjar la pàgina web dins la carpeta public_html del vostre espai personal que disposeu en el servidor. Qualsevol exercici penjat fora del lloc indicat i que no tingui un contingut èticament correcte serà avaluat amb un zero.

Característiques a avaluar que ha de complir el projecte de pàgina web:
---> El projecte ha d'estar format per un mínim de tres documents, enllaçats entre ells. També han de contenir enllaços a altres llocs web de l'exterior.
---> Ha de tenir un disseny original, que el faci atractiu.
---> La pàgina d'inici ha de ser index.htm o index.html
---> Pel que fa al format de la lletra, hi ha d'haber almenys tres tipus diferents de lletra, amb tamanys i colors també diferents.
---> A cadascun dels documents hi ha d'haber almenys dos imatges genuinament creades per vosaltres, i almenys una de cada ha de ser de format JPEG i format GIF.
---> La pàgina web ha de tenir un títol i uns colors dels hipervincles textuals diferents dels estandards. El fons ho pot ser de color blanc. Es pot canviar el color o afegir una imatge de fons.
---> Al menys hi ha d'haber una taula i aquesta ha de tenir cel.les en diferents formats.
---> Hi ha d'haber algun adornament amb fitxers de so o música. Es valorarà el fet d'afegir-hi vídeo.

Criteris d'avaluació de l'Àrea de Tecnologia

Prenent com a marc legal vigent la Resolució de 18 de juny de 2004 (Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament d'Ensenyament Núm. 1013, any XXII, juliol 2004 http://www.gencat.net/ense/cinthome/sec0405_pub.htm ) que dóna instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres docents públics d'educació secundària de Catalunya per al curs 2004-2005, i en particular el punt 4 de l'Apartat II de l'Annex 1 refrent a l'Avaluació d'alumnes així com el punt 4 de l'Apartat 6 de l'Annex 1 referent a les Referències Normatives sobre els decrets d'aplicació en l'organització i avaluació dels currículums d'ESO i Batxillerat:

El Departament de Tecnologia de l'IES Els Alfacs, reunits tots els seus membres, i d'acord amb els objectius didàctics fixats en la programació de les matèries de l'Àrea de Tecnologia i les decisions preses en reunió de departament, estableix els següents criteris d'avaluació per a la superació dels crèdits de l'Àrea de Tecnologia.

ETAPA OBLIGATÒRIA. ESO.

i)   Al llarg del crèdit l'alumnat serà avaluat de continguts de Conceptes, Procediments i Actituds. Els Conceptes seran avaluats mitjançant preguntes a l'aula i proves escrites individuals. Els Procediments seran avaluats mitjançant la realització de treballs, projectes tecnològics i exercicis. Les Actituds seran avaluades mitjançant el comportament a l'aula i el seguiment de la llibreta de l'alumne/a.

ii)   La nota de cada tipus de continguts es baremerà de 0 a 10 punts.

iii)  La ponderació dels diferents tipus de continguts per al càlcul de la nota del crèdit serà:
                                Conceptes: ......................................... 40 %
                                Procediments: ................................... 40 %
                                Actituds: ............................................ 20 %

iv)   Per superar el crèdit l'alumne/a haurà d'obtenir 5 punts, essent la nota mínima necessària per promitjar en cadascun dels apartats anteriors de 3 punts.

v)   És obligatòri que l'alumne conformi i lliure la llibreta de treball personal. La no presentació del quadern de classe comportarà una nota d'Actituds 0 i el conseqüent suspens del crèdit.

vi)   L'assistència a classe és obligatòria i per tant cal recordar que el còmput de les faltes d'assistència és un paràmetre avaluable en 'apartat de continguts de Valors, Normes i Actituds en tant que és un deure de l'alumnat realitzar el degut seguiment de la matèria que s'imparteix a l'aula. Qualsevol absència ha de ser justificada segons el procediment establert específicacment en el Reglament de Règim Interior del centre.

vii)   Donat que els crèdits comuns de l'Àrea de Tecnologia s'han modulat en 9 unitats didàctiques (UD) temporitzades a raó de 2 hores/setmana durant 3 trimestres per curs i donat que cada curs s'imparteixen dos crèdits de tecnologia, per al còmput de la nota final de curs s'obtindran una sèrie de notes parcials de cada UD que s'organitzaran de la següent manera:
P1 = avaluació de la UD1 i UD2
T1 = avaluació de la UD1, UD2 i UD3 (nota corresponent a la 1ra Avaluació)
P2 = avaluació de la UD3 i UD4
C1 = mitjana aritmètica de P1 i P2 (nota del primer crèdit comú del curs)
P3 = avaluació de la UD5 i UD6
T2 = avaluació de la UD4, UD5 i UD6 (nota corresponent a la 2ona Avaluació)
P4 = avaluació de la UD7 i UD8
C2 = mitjana aritmètica de P3 i P4 (nota del segon crèdit comú del curs)
T3 = mitjana aritmètica de C1 i C2 (nota corresponent a la 3ra Avaluació)
NF = T3 + avaluació global del projecte UD9 (nota corresponent a l'Avaluació Final)

viii)   Si  l'alumne/a obté una nota inferior a 3 en qualsevol dels dos crèdits comuns que composen cada curs o bé obté una mitjana T3 inferior o igual a 4 punts, llavors s'haurà de presentar obligatòriament a la convocatòria Extraordinària d'exàmens de juny per recuperar la matèria suspesa. La nota final resultant de l'avaluació extraordinària es baremarà entre 0 i 5 punts.

ix)   A més d'allò que ja s'ha indicat en l'apartat vi) és important saber que l'alumnat amb absentisme continuat sense cap justificació i que hagi de presentar-se a la convocatòria Extraordinària d'exàmens de juny, a més d'aprovar l'examen, haurà d'haver assistit almenys a 2/3 de les classes del curs per poder superar la matèria avaluada.

x)   Qualsevol alumne/a que no assisteixi a qualsevol prova d'avaluació, convocada públicament, tindrà l'obligació d'excusar prèviament la seva absència i justificar-la de forma deguda. Si l'absència és deguda a un imprevist, els pares o tutors legals s'hauran de posar en contacte amb el professorat per tal de donar les explicacions justificatives pertinents abans de 7 dies naturals comptabilitzats a partir de la data de realització de la prova. En tot cas acceptada aquesta justificació, restarà a criteri del professor de la matèria decidir quin és en cada cas, el millor procediment de repetició d'aquesta prova tan en modalitat, com en tipologia i/o temporalitat.

xi)   La no justificació per part de l'alumnat a l'absència de qualsevol prova convocada, ordinària o extraordinària, comportarà la qualificació immediata de NO PRESENTAT i per tant el suspens incondicional de la matèria avaluada amb aquest prova.

xii)   Les proves d'avaluació es realitzen amb l'objectiu d'efectuar una mesura objectiva i imparcial del grau d'assoliment dels continguts del curs per part de l'alumnat. Per tant qualsevol alumne/a que lliure el seu examen completament en blanc, sense respondre a cap de les preguntes de la prova, quedarà suspens incondicionalment de la matèria avaluada amb aquesta prova.

xiii)   En finalitzar l'etapa aducativa l'alumnat rebrà una nota final d'etapa de l'Àrea de Tecnologia que es conformarà de la següent forma:
NF1 = nota final de 1r ESO; NF2 = nota final de 2n ESO   »»»   crèdits comuns 1r cicle
NF3 = nota final de 3r ESO; NF4 = nota final de 4rt ESO   »»»   crèdits comuns 2n cicle
NFC = mitjana aritmètica de NF1, NF2, NF3 i NF4   »»»   crèdits comuns de tota l'etapa
NFV = mitjana aritmètica dels crèdits variables de tecnologia cursats de 1r a 4rt d'ESO
NFE = mitjana ponderada entre NFC i NFV (nota final d'etapa)

Artur Tallada

Us explicaré quines són les coses que més m'agraden. M'agrada molt llegir: les meves preferències són les noveles de fantasia (en espacial tota la saga d'El Senyor dels Anells de J.R.R. Tolkien). També m'agraden els llibres que estan relacionats amb la informàtica, ja siguin noveles o llibres tècnics (per cert, aquest estiu he llegit Fortalesa Digital, me'l va recomanar un company vostre i està super bé. També us el recomano).

fortalesadigitalv1b

Per descomptat, també m'agrada tot allò que té a veure amb els ordinadors: fer blogs com aquest, treballar amb imatges... més que res provar noves possibilitats de la informàtica. Els jocs d'ordinador també m'agraden molt, però estic tan enfeinat que no em queda temps per jugar-hi. Tot i així els meus preferits són les aventures gràfiques i els jocs d'estratègia. Un joc en el que vaig jugar molt va ser Warcraft II (... una passada):

 

WC3ScrnShot_020802_161604

Per a retocar

161847959_90a7babf63_m

Quan escrivim coses que altres persones han de llegir, hem de procurar ser prou polits i respectuosos. Per això cal fer atenció a escriure articles que puguin interessar a la gent, que tinguin un cert ordre i una ortografia cuidada (això no és un xat !!!) i que expliquin les opinions personals d'aquell que l'escriu, però al mateix temps sigui respectuos amb la dels altres.

Aquells articles que no siguin prou correctes els classificarem dins de la categoria ''Per a retocar''. Després d'un temps prudencial, si l'autor no els ha millorat seran esborrats de forma definitiva.

La bústia de suggeriments

La bústia de suggeriments

Podeu aportar el vostre granet de sorra per millorar el lloc. Només cal que escriviu un article i el classifiqueu dins la categoria de "Bústia de suggeriments". Aporteu allò que cregueu convenient sempre que l'ànim sigui constructiu i de cooperació.

La Colla del Blog

Presenteu-vos. Expliqueu a la resta de companys quines són les vostres aficions, la vostra música preferida...allò que més us agrada. Dins d'aquesta categoria també anirem fent publicitat dels vostres blogs per a que tots puguem aprendre junts.
 
Animeu-vos a crear el vostre propi blog i explicar tot allò que us apassiona !!! 

Com publicar articles ?

La publicació d'articles està restringida només als usuaris de Blogia . Així que quan intentem publicar-ne un ens apareixerà un lloc on ens demanarà el nom de 'Usuario registrado' i una 'Clave' o contrasenya, tal com es veu en aquesta imatge.

panell1

Després d'haver-nos identificat, haver posat un Títol al nou article i escrit el seu contingut, només ens quedarà assignar-li una categoria (Tema) si ho creieu convenient, i 'Publicar' o si el volem tenir sense publicar per millorar-lo més endavant 'Guardar borrador'.

panell2

Només queda parlar de quin usuaris podem utilitzar per publicar articles:

- una solució és anar a Blogia i crear-se un nom d'usuari i contrasenya a Blogia. Al mateix temps que trieu un nom d'usuari se us crearà un blog per al vostre propi ús, on podreu posar-hi les coses que us interessen a vosaltres. Al mateix temps que tindreu un blog per al vostre ús, també podreu accedir a http://lamaquinaenigma.blogia.com i publicar el vostre article. Animeu-vos a crear els vostres propis blogs amb aquelles coses interessants que teniu per explicar, aficions, activitats, etc, etc...

- una segona solució és utilitzar un usuari que hi ha per a tots. (Usuario registrado= unafinestraaloest) (Clave= tolkien). Si ho feu així, al final de cada article caldrà que poseu el nom i els cognoms de la persona que l'ha escrit.

Call for help

Call for help

Qualsevol dubte que tingueu aquí teniu una botella. Escribiu el missatge, poseu-lo dins la botella i només us quedarà esperar que arrivi a bon port.

En aquest cas, només cal que redacteu un article, explicant quin és el dubte que teniu i el publiqueu. Classifiqueu-lo dins de la categoria 'Call for help'. 

Calendari del curs

Calendari del curs

Recordatori de les dates més significatives del curs (calendari general, exàmens, sortides, etc, etc).
 
(està pendent de completar) 

La Màquina Enigma

La Màquina Enigma

Aquest Blog és una eina més per a la matèria de Tecnologia. Abans de començar potser que vegem quin és el significat del seu nom. Enviar missatges sense que aquests puguin ser interceptats o interpretats per altres persones és una pràctica que ve de molt lluny. Dels diversos mètodes que l'home ha inventat al llarg de la història, un dels més coneguts i complexes va ser la màquina Enigma.


En la història de la criptografia, l'Enigma era una màquina de xifrar portàtil usada per xifrar i desxifrar missatges. Precisant més "Enigma" era una família de màquines electro mecàniques de rotor on va haver-hi diferents models. L'Enigma es va fer servir comercialment des de primers dels anys vint 1920,i va ser adoptada també pels exèrcits i els serveis governamentals alemanys ; la versió més famosa és la usada per la Wehrmacht abans i durant la segona guerra mundial. Aquesta màquina va guanyar la seva notorietat degut a que contra la creença alemanya de la seva inviolabilitat els aliats van conseguir desxifrar regularment els missatges xifrats en ella.